Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

СОЗЕРЦАНИЕ (СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ)

- непосредственный, пассивный способ осознания объекта. При этом объекты, внешний мир действуют на органы чувств человека (ощущения, восприятия), а последний выполняет лишь роль их наблюдателя (что частично характерно, например, для античной философии). Либо - созерцание может выступать как непосредственное, интуитивное "схватывание" сущности объекта, слияние человека с объектом (такое понимание характерно для восточной традиции), тогда созерцание рассматривается как умозрение, как путь от видимости к сущности посредством интеллектуального или мистического озарения. В марксистском материализме - созерцание есть процесс, предшествующий понятийному осмыслению: "от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике - таков диалектический путь познания".


© 2009-2020  lib.ltd.ua