Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

СОВОКУПНОЕ ЛИЦО

- согласно Шелеру, сообщество лиц, на фоне которого отдельная личность выделяется как бы на своем заднем плане, но одновременно является членом сообщества и несет солидарную ответственность за его общие действия (см. также Общая забота). Поскольку Шелер рассматривает личность как центр действия, совокупность лиц является своего рода связью переживаний, которая в своей временной последовательности называется "историей", а в своей одновременности - социальным единством.


© 2009-2020  lib.ltd.ua