Веб-бібліотека

Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія:

Предмет психології. Особливості та можливості, психології. Особливості психології. Можливості психології. Предмет психології. Здоровий глузд і наука. Предмет психології. Здоровий глузд. Життєві і наукові психологічні знання. Цілі психології. Критичне і творче мислення. Стан психології. Риси справжнього науковця. Основні напрями зарубіжної психології. Біхевіоризм. Психоаналіз. Гуманістична психологія. Гештальт психологія. Спілкування. Маніпулятивна і актуалізаторська моделі спілкування. Поняття, етапи і складність спілкування. Поняття та етапи спілкування. Складність спілкування. Структура спілкування. Комунікація як обмін інформацією. Інтеракція як взаємодія. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного...

СОРТЕС САНКТОРУМ

(Лат.) "Святое бросание жребия с целью
предсказания", практиковавшееся ранним и средневековым
христианским духовенством. Св. Августин, который "не порицал этот
способ узнавания будущего, лишь бы он не использовался для
мирских целей, сам пользовался им" ("Жизнь Св. Григория
Турского"). Если, все же, "этим пользуются миряне, еретики или
язычники" любого рода, то sortes sanctorum становится - если
благочестивым и набожным отцам - sortes diabolorum или
sortilegium - колдовством.


© 2009-2020  lib.ltd.ua