Веб-бібліотека

Заброцький M.М. Основи вікової психології:

Предмет та методи вікової психології. Предмет вікової психології як науки. Загальна характеристика віку. Теоретичні концепції вікової психології. Методи вікової психології. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. Розвиток і формування. Особливості психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. Навчання, виховання та розвиток психіки. Вікова періодизація психічного розвитку. Психологічні особливості дошкільного віку. Особливості психічного розвитку немовляти. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку. Психологічна готовність дітей до школи. Шестирічні діти. Психологічні особливості молодшого школяра...

СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ

- теория о тесной бытийной связи знания. Исследует социальные процессы, управляющие процессом познания и влияющие на его структуру и направление. Изучает также сущность духовных столкновений (напр., взаимного непонимания людьми, принадлежащими к различным социальным слоям); сущность и последствия такого удаления от своего собственного социального слоя для успешного понимания людей, принадлежащих к др. слоям; сущность связи знания с сословием и т. д.


© 2009-2020  lib.ltd.ua