Веб-бібліотека

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг:

Понятійно-термінологічні основи туроперейтинга. Подорожі і туризм. Визначення туризму. Поняття «внутрішній туризм». Критерії відокремлення понять «туризм» і «подорожі». Суб'єкти господарської взаємодії в туризмі. Визначення поняття «турист». Поняття «міжнародний (іноземний) турист». Поняття «внутрішній турист». Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач», «турист» та «одноденний відвідувач». Класифікац і я видів та форм туризму. Туристичні потреби і мотиви туризму. Класифікаційні підходи в туризмі. Туристичний продукт. Специфіка змісту поняття «турпослуга». Відмінність понять «турпослуга» і «турпродукт». Поняття «турпакет». Структура туристичного продукту. Туроперейтинг...

СИВИЛЛИНЫ КНИГИ

- сборники предсказаний, изречений, пророчеств, созданные греч. жрецами в 6 в. до н. э. Попав в Рим, С. к. хранились в Капитолийском храме. В обществ, и религ. жизни Рима С. к. играли значит, роль. Обычно изречение С. к. толковалось жрецами как предложение ввести к.-л. новый обряд, чтобы умилостивить божество.


© 2009-2020  lib.ltd.ua