Веб-бібліотека

Загальна психологія:

Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічного дослідження. Загальнонаукові методи. Конкретні наукові методи. Статистичний метод у психології. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях. Надійність і валідність...

СИНЕРГИЯ

(от греч. synergeia - сотрудничество, содружество) - совместное действие; взаимодействие различных потенций или видов энергий в целостном действии. В теологии - соучастие (по Лютеру, невозможное) человека в искупительных делах Божьих. В социологии - совместный труд во всех областях человеческой жизни как основа общности.


© 2009-2020  lib.ltd.ua