Веб-бібліотека

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості...

Швы черепа

места соединения отдельных костей мозгового и лицевого отделов черепа. Степень зарастания (облитерации) отдельных швов является одним из индикаторов возраста человека, а т.н. вставочные косточки (дополнительные очаги оссификации в швах черепа) предстявляют собой важный эпигенетический признак, используемый в целях этнической антропологии или при установлении степеи родства погребенных индивидов.


© 2009-2020  lib.ltd.ua