Веб-бібліотека

Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного:

Релігієзнавство - специфічна сфера гуманітарного знання. Релігієзнавство як наука. Предмет і об'єкт релігієзнавства. Структурні поділи і особливості релігієзнавства. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства. Герменевтичний аспект релігієзнавства. Релігієзнавство і теологія. Принципи академічного релігієзнавства. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени. Принцип об'єктивності. Принцип історизму. Принципи дуальності і загальнолюдськості. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві. Релігія як предмет наукового дослідження. Зародки науки про релігію. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання...

ШУЛХАН-АРУХ (др.-евр. - накрытый стол)

- свод релит, предписаний ср.-век. талмудич. иудаизма, составленный раввином Иосифом Каро в 1550-1559. Состоит из 4 частей. 2 первые содержат правила проведения иуд. богослужений, праздников, пищевых ритуалов и др. 2 последние трактуют нормы семейного и гражд. права. В наст. вр. в иудаизме наметилась тенденция к приспособлению Ш.-А. к совр. условиям.


© 2009-2020  lib.ltd.ua