Веб-бібліотека

Москаленко, Л. В. та ін. Масова комунікація:

Концепції масової комунікації. Світовий інформаційний простір і демократичне суспільство. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Ера інформації і гуманістична парадигма трансформації сучасного соціального знання. Соціологічні теорії розвитку мас медіа. Масова комунікація і суспільство. Соціальне функціонування журналістики. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства. Журналістика і духовність суспільства. ЗМІ і національна ідея. Результативність масово-інформаційної діяльності. Свобода преси: теорія і практика. Правові основи функціонування мас медіа. Законодавче поле діяльності українських мас медіа. Громадський контроль за діяльністю засобів масової комунікації. Самоконтроль у ЗМІ...

ШРИ ШАНКАРАЧАРЬЯ

(Санскр.) Великий религиозный реформатор Индии,
учитель философии Веданты - величайший из всех подобных учителей,
которого адвайтисты (не-дуалисты) считают инкарнацией Шивы и
чудотворцем. Он основал много матхамов (монастырей) и положил
начало самой ученой секте среди браминов, под названием Смартава.
Легенды о нем столь же многочисленны, как и его философские
труды. В возрасте тридцати двух лет он направился в Кашмир, и
достигнув Кедаранатх в Гималаях, вошел в одиночестве в пещеру,
откуда никогда уже не возвращался. Его последователи заявляют, что
он не умер, но лишь ушел из мира.


© 2009-2020  lib.ltd.ua