Веб-бібліотека

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови:

Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

ШПЕНЛЕР (Освальд)

немецкий философ (Бланкенбург, Гарц, 1880 - Мюнхен, 1936). Автор "Заката Европы" (1918-1922). Его пессимистическая доктрина истории Запада, на которой ощутимо влияние Ницше, получила глубокий резонанс после первой и особенно после второй мировой войн, когда страны Европы действительно переживали "закатное" время.


© 2009-2020  lib.ltd.ua