Веб-бібліотека

Філософія / За ред. І.Ф. Надольного:

Філософія буття і пізнання. Вступ до філософії та основні етапи її історичного розвитку. Філософія. Специфіка філософського осмислення дійсності. Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Роль філософії у житті суспільства. Історичний розвиток світової філософії. Філософія Стародавньої Індії. Філософія Стародавнього Китаю. Філософія стародавніх Греції і Риму. Середньовічна філософія. Філософія епохи Відродження. Філософія Нового часу. Проблема субстанції у філософії XVII ст. Філософія просвітництва XVIII ст. Німецька класична філософія. Марксистська філософія. Сучасна світова філософія. Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст. Психоаналіз і неофрейдизм. Екзистенціальна філософія...

ШАТЕР, ШАТРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

- завершение центрических в плане построек (колоколен, храмов, башен, крылец) в виде высокой многогранной пирамиды. Широко применялось в русском деревянном зодчестве, а в XVI - XV(( веках стало использоваться и в каменной архитектуре. Первым каменным шатровым храмом была церковь Вознесения в селе Коломенском (первая половина XVI века).


© 2009-2020  lib.ltd.ua