Веб-бібліотека

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

ШАРРОН (CHARRON) Пьер

(род. 1541, Париж - ум. 16 нояб. 1603, там же) франц. теолог и философ; друг Монтеня, скептицизм которого оказал на него сильное влияние. Считал, что ум в соединении с естественной нравственностью может привести к пониманию житейской мудрости, которая есть не что иное, как достигаемый благодаря усилиям воли результат "proud&homie", благоразумной осторожности, которая позволяет человеку жить по законам природы и разума и приводит его к такому состоянию, когда он может возвыситься над своей судьбой (атараксия). Осн. работа: "De la sagesse", 3 vol., 1601.


© 2009-2020  lib.ltd.ua