Веб-бібліотека

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення:

Роль і значення мови в суспільному житті. Українська мова серед інших мов світу. Функції мови. Мовна норма. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль. Мова документів. Загальні вимоги до укладання та оформлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Вимоги до укладання та оформлення документів. Оформлення сторінки. Текст і його оформлення. Скорочування слів і словосполучень. Стандартизація ділового тексту. Реквізити ділових паперів. Дата. Індекс. Заголовок до тексту. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція. Віза. Підпис. Терміни та їх місце в діловому мовленні. Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. Документування в управлінській діяльності...

Трач Ю. В. Архівознавство: Система архівних установ України. Система архівних установ України. Організація роботи архівів. Національний архівний фонд. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи. Формування Національного архівного фонду. Організація архівних документів. Історія архівної справи в україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської. України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви України XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 pp.). Архівна справа в Західній Україні...
Лукашевич М. П. Соціологія праці: Соціологія праці як наукова дисципліна. Що вивчає соціологія праці. Використання соціології праці в діяльності менеджера. Виникнення і розвиток соціології праці. Донауковий етап зародження соціології праці. Початок наукового етапу розвитку соціології праці. Виникнення соціології праці. Сучасний етап розвитку соціології праці. Соціологія праці в Росії. Становлення і розвиток соціології праці в Україні. Соціальна сутність праці. Зміст і соціальні функції праці. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників. Ринок праці в соціологічному вимірі. Ринок праці: соціальний контекст. Особливості соціально-трудових відносин при переході до ринку. Зайнятість і безробіття...
Пірен М. І. Конфліктологія: Предмет конфліктології як науки. Предмет, метод, структура конфліктології. Основні поняття та категорії конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками. Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві. Конфлікти в історії суспільної думки. Давні уявлення про конфліктність буття. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Теорії конфліктів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. Природа конфліктів. Поняття, структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Межі конфлікту. Причини конфліктів, їхні функції та профілактика. Особистісні причини виникнення конфліктів...
Кифяк В. Ф. Організація туризму: Туризм та його світовий розвиток. Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туризм України. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій (на прикладі Карпатського регіону та Буковини). Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Організаційні форми та види туризму. Організаційні форми туризму. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками...

СЕН ЖЕРМЕН

Современные писатели отзываются о нем, как о
загадочной личности. Фридрих II, король Пруссии, любил говорить,
что он был человеком, которого никто никогда не мог разгадать.
Его "биографий" множество, и одна фантастичнее другой. Некоторые
считали его воплощенным богом, другие - мудрым эльзасским евреем.
Но одно несомненно, граф де Сен Жермен - каково бы ни было его
настоящее имя - имел право на это имя и титул, так как он купил
имение San Germano в итальянском Тироле, и заплатил папе за этот
титул. Он был необычайно красив, и его огромная эрудиция и
лингвистические способности неотрицаемы, ибо он говорил на
английском, итальянском, французском, испанском, португальском,
немецком, русском, шведском, датском и многих других славянских и
восточных языках с такой же легкостью, как и любой уроженец этих
стран. Он был очень богат, никогда не брал ни су у другого -
фактически никогда не взял даже стакана воды или куска хлеба у
кого-либо - но делал самые экстравагантные подарки превосходных
драгоценностей всем своим друзьям и даже королевским семьям
Европы. Он обладал превосходными музыкальными способностями;
играл на всех инструментах, но самым любимым была скрипка. "Сен
Жермен соперничал с самим Паганини", сказал о нем
восьмидесятилетний бельгиец в 1835 г., после прослушивания
"Генуэзского маэстро". "Это воскресший Сен Жермен, играющий на
скрипке в теле итальянского скелета", воскликнул один литовский
барон, которому пришлось слышать обоих.
Он никогда не претендовал на обладание духовными силами, все же
доказал, что имеет право на подобную претензию. Он проводил в
мертвом трансе, без пробуждения, от тридцати семи до сорока
девяти часов, и после этого знал все, что ему необходимо было
знать, и доказывал это пророчествами о будущем, никогда не
ошибаясь. Именно он пророчествовал королям Людовику XV и XVI, и
несчастной Марии Антуанетт. В начале этого столетия (XIX) были
еще живы многие свидетели его прекрасной памяти; он мог утром
прочитать статью, и хотя пробегал ее лишь беглым взглядом, мог
повторить ее содержание, не пропустив ни одного слова, много дней
спустя; мог писать обеими руками одновременно, правой -
стихотворение, левой - дипломатический документ величайшей
важности. Он читал запечатанные письма, не прикасаясь к ним, пока
те еще находились в руках тех, кто принес их ему. Он был
величайшим адептом в превращении металлов, делал золото и самые
прекрасные алмазы, - искусство, которое, как он говорил, он узнал
от некоторых браминов в Индии, которые научили его искусственной
кристаллизации ("оживлению") чистого углерода. Как пишет наш Брат
Кеннетт Маккензи:"В 1780 г., когда он гостил у французского посла
в Гааге, он молотком вдребезги разбил великолепный алмаз своего
же производства, дубликат которого, также своего производства, он
только что продал ювелиру за 5500 луидоров". Он был другом и
доверенным лицом графа Орлова в 1772 г. в Вене, которому он помог
и которого спас в 1762 г. в Сакт-Петербурге, когда тот был
замешан в знаменитых политических заговорах того времени; также
он был в близких отношениях с прусским Фридрихом Великим. Само
собой разумеется, он имел многочисленных врагов, потому нечего
удивляться, что все сплетни, распространенные о нем, теперь
приписываются ему же: напр., что ему было свыше пятисот лет, или,
что он претендовал на личное знакомство "со Спасителем и его
двенадцатью апостолами, и порицал Петра за его плохой нрав" -
последнее по времени несколько противоречит первому, если уж он
действительно заявлял, что ему лишь пятьсот лет. Если он говорил,
что "родился в Халдее, и признавал, что обладает тайнами
египетских магов и мудрецов", то он вполне мог говорить правду,
не выдвигая никаких сверхъестественных претензий. Имеются
Посвященные, и даже не самые высокие, которые в состоянии
вспомнить не одну из своих прежних жизней. Но у нас есть веские
причины для уверенности, что Сен Жермен никогда не мог заявлять о
своем "личном знакомстве" со Спасителем. Как бы то ни было, граф
Сен Жермен безусловно был величайшим Восточным Адептом, какого
Европа видела за последние столетия. Но Европа не узнала его.
Некоторые, быть может, узнают его при следующей "Terreur",
которая, когда разразится, потрясет всю Европу, а не только одну
страну.


© 2009-2020  lib.ltd.ua