Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

СЕМИНАРИЯ ДУХОВНАЯ

(лат. seminarium, букв. - рассадник) - в христианстве - среднее церк. уч. заведение, предназначенное для подготовки служителей культа. В СССР Рус. правосл. церковь имеет 3 С. д. Свои С. у Груз. правосл. церкви, армяно-григориан. церкви и католической. С. д. имеются также и в нек-рых протест, церквах.


© 2009-2020  lib.ltd.ua