Веб-бібліотека

Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі:

Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування. Система управління охороною праці в галузі. Загальні вимоги до побудови СУОПГ. Функції та структура СУОПГ. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці. Організація робіт з охорони праці. Планування заходів з охорони праці. Система навчання нормам і правилам охорони праці. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами. Система забезпечення безпечних умов праці. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі. Стан умов праці в галузі. Чинники, що формують умови праці...

Семь чудес света

- в представлении античного общества наиболее прославленные достопримечательности: древнеегипетские пирамиды; храм Артемиды в Эфесе, около 550 г. до н. э.; Мавзолей в Ганикарнасе, середина IV в. до н. э.; террасные, так называемые висячие сады Семирамиды в Вавилоне, VII в. до н. э.; статуи - Зевса в Олимпии, около 430 г. до н. э., Гелиоса в Родосе (так называемый Колосс Родосский), около 292-280 гг. до н. э.; маяк в Александрии, около 280 г. до н. э.


© 2009-2020  lib.ltd.ua