Веб-бібліотека

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості...

Самоорганизация

процесс возникновения, укрепления и сохранения целостности системы, при котором структура, ресурсы, "поле плодородия" - пространство существования, - всё это будет "знать", что необходимо делать для этого. А это произойдёт, когда система станет пронизываться всем полем критериев, которые автоматически организовывают существование.


© 2009-2020  lib.ltd.ua