Веб-бібліотека

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

САМБХОГАКАЯ

(Санскр.) Одно из трех "Одеяний" славы или тел,
приобретаемых аскетами на "Пути". Некоторые секты считают это
второй, тогда как другие - третьей из Буддакшетр или форм Будды.
Букв., "Тело Возмещения" (см. "Голос Безмолвия", Словарь III).
Существуют семь таких Буддакшетр, причем из них Нирманакая,
Самбхогакая и Дхармакая составляют Трикаю или тройное свойство.


© 2009-2020  lib.ltd.ua