Веб-бібліотека

Палеха Ю. І. Управлінське документування. Кадрове діловодство:

Особливості складання кадрової документації. Вимоги до кадрового діловодства. Визначення поняття «кадрового діловодства». Основні обов'язки і функції кадрових служб. Організація праці співробітників кадрових служб. Призначення документації з кадрів. Завдання обліку кадрів. Місце та склад кадрової документації. Основні групи кадрових документів. Класифікація документів з особового складу. Ведення трудових книжок. Особливості ведення і збереження трудових книжок. Заповнення трудових книжок. Порядок внесення записів про нагородження й заохочення. Порядок внесення відомостей у разі звільнення. Порядок виправлення записів у трудових книжках. Оформлення дублікату трудової книжки. Ведення обліку трудових книжок...

Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія: Стародавня доба. Кам'яний вік. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо-сарматський світ. Античні міста Північного Причорномор'я. Населення України в 1 тис. н.е. Слов'яни. Київська Русь. Вихід на історичну сцену. Передумови для утворення східнослов'янської держави. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст. Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор. Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга. Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст. Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославича...

РОДЖЕРС (ROGERS) Карл Рэнсом

(род. 8 янв. 1902, Ок-Парк, Иллинойс - ум. 1987) - амер. психолог, один из лидеров экзистенциальной или гуманистической психологии, которая стала ныне фактически третьей силой наряду с фрейдизмом и бихевиоризмом. В основе теории Роджерса лежит Я-концепция - относительно осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, базируясь на которой он строит свои взаимодействия с др. людьми и относится к себе. Я-концепция - целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий, образ собственного Я, выступающий как установка по отношению к самому себе. Будучи основателем центрированной на пациенте психотерапии, Роджерс видит в нем не больного, а "клиента", берущего на себя ответственность за решение собственных проблем путем активизации творческого начала своего Я. Цель центрированной психотерапии как части гуманистической психологии - так перестроить структуру Я, чтобы личность стала гибкой, открытой по отношению ко всему опыту, а именно к системе восприятий и оценок личностью своих черт и отношения к миру. Осн. произв.: "Psychotherapy and personality change", 1954; "Freedom of personality", 1972.


© 2009-2020  lib.ltd.ua