Веб-бібліотека

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство:

Дозвіллєзнавство як наукова дисципліна та навчальний предмет. Дозвілля і дозвіллєва діяльність як галузь наукового знання. Соціальний феномен вільного часу. Структура дозвіллєвої діяльності. Соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності наприкінці XIX - 90-ті роки XX ст. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в нашій країні і за кордоном. Сучасний етап організації культурно-дозвіллєвої діяльності в країнах зарубіжжя. Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності. Час як значна соціальна цінність. Зміст і структура вільного часу...

Римские цифры

- знаки, обозначающие числа (арабские); имеет место следующее соответствие: М - 1000, D - 500, С - 100, L - 50, X - 10, V - 5,1 - 1. С их помощью можно записать любое целое число. Если запись числа сделана в правильной, указанной выше последовательности, то эта совокупность означает число, равное сумме значений, входящих в него римских цифр. Например, MCXXVIII означает число 1000 100 10 10 5 1 1 1 = 1128. Если же порядок нарушен, имеется инверсия, то из двух рядом стоящих римских цифр, образующих инверсию, первое берется со знаком минус. Например, MCDLIX означает 1000 - 100 500 50 - 1 10 = 1459. В настоящее время имеет редкое употребление.


© 2009-2020  lib.ltd.ua