Веб-бібліотека

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва:

Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

РЕНУВЬЕ (RENOUVIER) Шарль

(род. 1 янв. 1815, Монпелье - ум. 1 сент. 1903, Прад) - франц. философ; основатель франц. неокантианства, отрицавший метафизику. Он предложил диалектическую систему 9 или 36 категорий и обосновывал мораль на чисто рассудочных понятиях. Его учение сливается с этическим персонализмом, базирующимся на трех "практических постулатах" Канта - свободе, Боге и бессмертии. Осн. произв.: "Essais de Critique generale", 1854-1864; "Le Personnalisme", 1901.


© 2009-2020  lib.ltd.ua