Веб-бібліотека

Калакура Я.С. Архівознавство:

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкти і методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.). Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика. Архіви судових установ. Магістратські архіви. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.). Український державний архів 17 ст...

РЕЙНГОЛЬД (REINHOLD) Карл Леонард

(род. 26 окт. 1758, Вена - ум. 10 апр. 1823, Киль) - нем. философ; профессор в Киле с 1794. Сначала защищал критицизм Канта, а позднее все больше и больше склонялся к философии Фихте. Осн. произв.: "Briefe ьber die Kantsche Philosophie", 1786-1787; "Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vors: tellungsvermцgens", 1789; "Briefe ьber das Wesen der Philosophie und das Unwesen der Spekulation", 1804.


© 2009-2020  lib.ltd.ua