Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

РЕЙНГОЛЬД (Карл Леонард)

немецкий философ (Вена, 1758 - Киль, 1823). Был сначала иезуитом, затем барна-битом, пока не обратился в протестантизм. Знаменитым сделали его "Письма о кантианской философии" (1786-1787). Это первый посткантианский философ, который еще до Фихте выводил категории познания из последовательного развития рефлективного сознания. "Опыт новой теории способности к представлению" (1789) выводит три познавательные способности: чувствительность, рассудок и разум - из фундаментального акта представления. Сочинения: "Об основаниях философского знания" (1791), "К критике логики с точки зрения языка" (1806).


© 2009-2020  lib.ltd.ua