Веб-бібліотека

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління:

Загальні засади психології управління. Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, об'єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Методологія і методи психології управління. Методологічні засади психології управління. Методи психології управління. Історія і сучасний стан розвитку психології управління. Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання. Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління...

Рецессивность

(от лат. recessus - отступление, удаление) - отсутствие фенотипического проявления одного аллеля у гетерозиготной особи, т. е. у индивида, несущего два различных аллеля одного гена. Рецессивный - подавленный, оттесненный. (Ср. Доминант).


© 2009-2020  lib.ltd.ua