Веб-бібліотека

Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу:

Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...

РАЗМЫШЛЕНИЕ

глубокая рефлексия. Это не только процесс познания, но и духовная история личности: именно в этом смысле размышление является прежде всего саморефлексией: оно согласует прогресс в нашем познании истины с историей человеческого духа. "Метафизические размышления" Декарта (1641), "Картезианские размышления" Гуссерля (1929) основываются на положении, что любая строгая рефлексия - это рефлексия, "имманентная" самой себе.


© 2009-2020  lib.ltd.ua