Веб-бібліотека

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах:

Теоретичні основи дозвілля. Соціальна сутність дозвілля. Дозвілля в житті людини. Функції та принципи дозвілля. Педагогічні засади дозвілля. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери. Основні інститути дозвіллєвої сфери. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів. Робота парку як дозвіллєвого центру. Дозвіллєва діяльність в клубах. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях. Музей як дозвіллєвий центр. Хобі-групи як інститути дозвілля. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів. Дозвіллєва робота з сім'ями...

Размерность

- 1) (в геометрии) размерность геометрической фигуры - число, равное единице, если фигура есть линия, равное двум, если фигура есть поверхность и равное трем, если фигура есть тело; размерность иначе называется числом измерений и полностью данное определение может быть отнесено к физическим объектам; 2) (в системах единиц) выражение, показывающее связь данной величины с величинами, взятыми за основание в какой-либо системе единиц.


© 2009-2020  lib.ltd.ua