Веб-бібліотека

Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування:

Ділове спілкування. Форми і особливості ділового спілкування. Основні етапи і тактичні прийоми ведення переговорів. Прийоми проведення ділових бесід. Проведення зборів і нарад. Проведення конференцій і виставок. З історії етики. Предмет етики. Трансформація етики в часі. Етика ділового спілкування. З історії етикету. Предмет етикету. Виникнення етикету і його характер. Трансформація етикету в часі. Лицар, синьйор, джентльмен. Історія застільного етикету. Етикет в громадських місцях. У вищому навчальному закладі. В театрі, на концерті. На виставці, в музеї і бібліотеці. Етикет курця. Танцювальний вечір. У ресторані, кафе. В громадському транспорті. В магазині. Основи ділового етикету і протоколу. Знайомство, представлення...

Пивовар С. Ф. та ін. Всесвітня історія XX століття: Світ на початку XX ст. Революційні події у світі на початку XX ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX - на початку XX ст. Перша світова війна. Революція і громадянська війна в Росії (1917-1920 pp. Країни Європи і США у міжвоєнний період. Встановлення тоталітарних режимів у ряді країн Європи. Міжнародні відносини напередодні другої світової війни. Друга світова війна. Політика «холодної війни» у міжнародних відносинах. Світ у повоєнний період. Країни Азії і Африки (1945-1990 pp. Радянський Союз у 1945-1991 pp. Хронологічна таблиця...

РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ

Современную философию техники оставляют: 1) онтология  техники, связанная с развитием идей К. Маркса (А.А. Зворыкин, С.В. Шухардин, Ю.С. Мелещенко, Г.Н. Волков  и др.); 2) философия истории техники (в рамках этого направления были разработаны две основные версии, одна из которых - А.А. Зворыкин, С.В. Шухардин и др. - основывалась на приложении основных идей марксистской философии к истории и технике, а вторая  -  Г.Н.  Волков  -  развивала  марксову  идею  опредмечивания  трудовых функций применительно к основным этапам технической эволюции; 3) социология техники, в русле которой обсуждалась специфика развития техники в различных социальных условиях (Г.Н. Волков и др.); 4) техническая футурология, ориентированная  на  прогнозирование  технического  прогресса  (Г.Н.  Волков,  А.И. Черепнев и др.); 5) гносеология техники в работах В.В. Чешева, Б.С. Украинцева, В.Г. Горохова, В.М. Фигуровского и др. рассматривалась как специфика технического знания (объект, методология, особенности теории, типы идеальных объектов, ценностные установки). Аналогичные направления развивались  в западной философии техники (Ф. Рапп, X. Бек и др.), социологии (Э. Тоффлер, Д. Белл, Р. Айрис и др.) и  футурологии (Э. Тоффлер, Д. Белл, Г. Канн, Дж. П. Грант, Дж. Мартино и др.).


© 2009-2020  lib.ltd.ua