Веб-бібліотека

Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу:

Теоретичні основи маркетингу підприємств туристичного бізнесу. Сутність маркетингу підприємств туристичного бізнесу та етапи його розвитку. Система маркетингу підприємства туристичного бізнесу в інформаційній економіці. Теоретичні засади мотивації споживачів туристичного продукту та їх поведінки. Технологія сегментації як методологічна основа впровадження маркетингу співпраці. Аналіз впливу маркетингового середовища на діяльність підприємств туристичного бізнесу. Вплив мегачинників на маркетинг підприємств туристичного бізнесу України. Дослідження впливу найважливіших макрочинників на розвиток українського туристичного ринку. Структура та динаміка мікросередовища функціонування підприємств туристичного бізнесу...

РАССЕЛ Бертран

(1872-1970) - англ. философ-позитивист, логик, обществ, деятель. Продолжал линию атеизма бурж. и рационализма. Идеалистич. взгляды обусловили его непоследовательность в критике религии, подход к ней лишь с позиций "науки и здравого смысла", как к своего рода "метафизике", непонимание соц. и гносеологич. корней религии, ее мировозэренч. противоположности науке. Р. отвергал осн. догматы христианства, доказательства бытия божия, отрицал религ. мораль, видел основу религии в страхе, считал науку средством утверждения человека.


© 2009-2020  lib.ltd.ua