Веб-бібліотека

Оснач О.Ф. Товарознавство:

Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...

РАДКЛИФФ-БРАУН Алфред Реджиналд

(1881-1955) - англ. этно-1раф и социолог, один из основоположников функционалист, направления в совр. бурж. этнографии. Обосновывал идеи "соц. антропологии" - познания общих законов соц. и культурного развития путем изучения совр. состояния народов, находящихся на стадии псрвобытн. общества.


© 2009-2020  lib.ltd.ua