Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

ПСИХОЛОГИЯ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ

новое направление в современной психологии, а также новая философия человека. Ее основателями могут быть названы К. Уилбер. и С. Гроф. Трансперсональная психология имеет духовно-практическую направленность, поскольку тесно связана с врачеванием, основанным на новом понимании смысла и существа жизни и гармонизацией отношений внутри коллективов. С. Гроф полагает и экспериментально стремится доказать существование Космического сознания за пределами сознания индивидов (См. Его книгу: "Космическая игра").


© 2009-2020  lib.ltd.ua