Веб-бібліотека

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича:

Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

один из двух "борющихся" моментов конкретного единства, к-рые являются сторонами противоречия. Различают внеш. и внутр. П.: если внеш. П. выступают как полюсы противоречия, взаимно предполагающие и одновременно исключаю­щие друг друга, но существующие как относительно самостоятельные (напр., пролетариат и буржуазия), то внутр. П., отрицая друг друга, находятся в отноше­нии взаимного проникновения (напр., обществ. харак­тер произ-ва и частнокапиталистич. способ присвоения). См. Единство и борьба противоположностей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua