Веб-бібліотека

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:

Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку науки. Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Наука як система знань. Наукознавство як система знань. Класифікація наук. Основні риси працівника науки. Організація науково-дослідної роботи в Україні. Організаційна структура науки. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-дослідна робота студентів. Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень...

ПРОСТИТУЦИЯ

1. (Общее значение) практика, предполагающая сексуальные услуги за плату или другое вознаграждение. 2. (Правовое значение) специфически сексуальное преступление; 3. Экономические и др. услуги за вознаграждение: экономическая, политическая и иная проститутка (не юридическое словоупотребление).


© 2009-2020  lib.ltd.ua