Веб-бібліотека

Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці:

Правові та організаційні основи охорони праці. Зміст поняття «охорона праці». Соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці». Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці. Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту...

ПРОГРЕСС

- поступательное движение от низшего к высшему; прогрессивный - передовой, идущий вперед и дальше, противоположность - консервативный, регрессивный; развитие бытия в целом, человека и общества, их отношений, познания и его форм, всех сфер жизнедеятельности - быта, производства, государственности, духовности (искусства, морали и пр.) в направлении к лучшему, высшему, более совершенному и полнее удовлетворяющему человека состоянию. Прогресс в целом, всех сфер сразу невозможен, нереален. Прогресс в одних областях может сопровождаться застоем или регрессом в других, поэтому некоторые мыслители отрицают прогресс как форму бытия, как форму развития, а выдвигают теории круговорота, цикличности процессов бытия.


© 2009-2020  lib.ltd.ua