Веб-бібліотека

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство:

Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...

ПРОДИК ИЗ ЮЛИДЫ

на о-ве Кеос софист времен Сократа, младший современник Протагора; придал софистическим положениям этически-религиозный оттенок; занимался проблемами языкознания и заложил основы синонимики, т.е. распознавания и различения родственных по смыслу слов. Продику также приписывают аллегорический рассказ "Гераклит на распутье", где изображается душевная борьба героя-полубога при выборе между суровой дорогой добродетели и пестрой дорогой порока.


© 2009-2020  lib.ltd.ua