Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

ПРОБЛЕМАТИКА

развертывание проблемы (более или менее осознанного противоречия) в процессе размышления: например, анализ чувства долга и свободы относится к нравственной проблематике. Это понятие часто используется в значении "исследования точно поставленной и развернутой задачи", при этом вначале все решения кажутся возможными. Нередко оно дополняется понятием рефлексии, которое добавляет ему большей строгости: проблематика - искусство ясной постановки и разработки проблем, а также их строгого решения, когда проблемы трансформируются друг в друга в процессе философской рефлексии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua