Веб-бібліотека

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство:

Дозвіллєзнавство як наукова дисципліна та навчальний предмет. Дозвілля і дозвіллєва діяльність як галузь наукового знання. Соціальний феномен вільного часу. Структура дозвіллєвої діяльності. Соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності наприкінці XIX - 90-ті роки XX ст. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в нашій країні і за кордоном. Сучасний етап організації культурно-дозвіллєвої діяльності в країнах зарубіжжя. Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності. Час як значна соціальна цінність. Зміст і структура вільного часу...

Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка: Методологічні засади політології. Політика як соціальне явище. Природа політики та її детермінанти. Структура і функції політики. Політологія як наука. Генеза науки про політику. Предмет політології. Теоретико-методологічний інструментарій політології. Закони і категорії політологи. Основні функції політології. Методи політології. Основні віхи світової та вітчизняної науки про політику. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі. Міфологічні уявлення про політику. Історична генеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов'янських спільнотах. Основні джерела духовної культури. Зародження політичних структур. Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Витоки політичних ідей. Становлення державної ідеології...

ПРОБЛЕМА НАУЧНАЯ

(от греч. преграда, трудность, задача) - форма научного знания, в которой фиксируется некое реальное или мнимое противоречие в структуре знания (например, между предсказанием теории и фактическим материалом) или наличным научным знанием и  целями  практики. Проблема - это ситуация, когда существует необходимость теоретического объяснения  фактов, существенный вопрос относительно конкретного предмета научного исследования. Постановка научной проблемы помимо формулировки основного, исходного вопроса включает в себя ряд процедур (расщепление проблемы на подпроблемы, обоснование её реальности, выявление связи с другими проблемами, возможностей и способов решения и т.д.). Тщательное выполнение этих процедур призвано отсечь мнимые проблемы и  конкретизировать реальные проблемы. В качестве научного исследования впервые была обоснована К. Поппером, который рассматривал научное познание как процесс выдвижения проблем и отбора их решений. Научная  проблема возникает при  следующих условиях: 1)  когда наука  имеет факты, но есть задача их теоретического объяснения; 2) когда теория уже существует, но появляются новые факты, необъяснимые в её  рамках. Стадии развития знания: а) постановка проблемы, намечающая её решение, б) само решение проблемы. Проблема - это переходная форма в развитии знаний от эмпирического к теоретическому, это знание о незнании. Из фактов возникает проблема, которая содержит в себе необходимость движения к теоретическому знанию.


© 2009-2020  lib.ltd.ua