Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

ПРИМИТИВИЗМ

(лат. - первый, самый ранний) - течение в изобразительном искусстве конца XIX - начала XX веков, представители которого подражали стилевым приемам первобытного, средневекового, народного искусства, детского творчества.
Примитивизм возникает в рамках профессионального искусства как одна из форм поисков новых выразительных средств.
Примитивизм по-разному проявился в творчестве различных мастеров: П. Гогена, М. Утрилло (Франция); Н. Гончаровой, М. Ларионовой, М. Шагала (Россия), объединения "Мост" (Германия) и т.д.
Термин "примитивизм" часто употребляют и по отношению к творчеству мастеров, не получивших профессиональной подготовки, однако вовлеченных в общий художественный процесс конца XIX - ХХ веков (произведения А. Руссо, К. Бомбуа во Франции; Н. Пиросманишвили в Грузии).
Традиции примитивизма продолжают существовать и время от времени проявляться в творчестве различных художников ( группа "Митьки" в Петербурге).
Черты примитивизма проявлялись и в музыке (И. Стравинский - оперы "Мавра" и "Свадебка").


© 2009-2020  lib.ltd.ua