Веб-бібліотека

Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму:

Філософія туризму. Осмислення феномена туризму в європейській історико-філософській традиції. Гуманістична функція туризму. Антропологія туризму. Етика туризму. Соціо-інтегративна сутність туризму (соціально-філософський та праксеологічний аспекти). Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних відносин. Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур. Міжнародний туризм як чинник міжцивілізаційної взаємодії і взаємозбагачення культур. Соціологія туризму. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні. Туризм і політологія. Філософські аспекти проблеми безпеки і правового захисту особистості в туризмі. Необхідність туризмології. Філософія туризмології...

ПРЕФОРМАЦИИ [PREFORMATION] (теория)

биологическая теория, согласно которой развитие организма состоит лишь в простом увеличении размеров структуры, содержащейся уже в зародыше. Эта теория, которой придерживались Мальпиги [Malpighi] и Сваммердам, противоположна теории "эпигенеза", в соответствии с которой органы не заложены непосредственно в зародыше, а являются результатом последующего развития (превращение головастика в лягушку является эпигенезом, однако оно совершается с такой регулярностью, словно здесь имела место префор-мация).


© 2009-2020  lib.ltd.ua