Веб-бібліотека

Кифяк В. Ф. Організація туризму:

Туризм та його світовий розвиток. Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туризм України. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій (на прикладі Карпатського регіону та Буковини). Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Організаційні форми та види туризму. Організаційні форми туризму. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками...

ПРЕДПОНИМАНИЕ

интуиция или чувство, еще не ясные. Этот термин, широко используемый в современной философии (Гуссерль, Хайдеггер), означает "то, что делает возможным" исследование. Например, если бы мы не знали в глубине души (предпониманием), что такое память, было бы невозможно размышлять о памяти. Следовательно, предпонимание - путеводная нить любого философского размышления о каком-либо объекте. Рефлексия заменяет пред-понимание ясным и объективным пониманием его объекта.


© 2009-2020  lib.ltd.ua