Веб-бібліотека

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи:

Загальні засади педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Логіка і методика педагогічного дослідження. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Викладач вищого навчального закладу. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу...

ПРАСАНГА МАДХЬЯМИКА

(Санскр.) Буддийская школа философии в
Тибете. Она следует, подобно системе Йогачарья, заповедям
Махаяны, или "Большой Колесницы"; но, будучи основанной намного
позже Йогачарьи, она даже наполовину не столь строга и аскетична.
Она полу-эзотерическая и очень популярна - и среди образованных,
и в простонародье.


© 2009-2020  lib.ltd.ua