Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

Позитивизм

- направление в философии XIX - первой половины XX вв. Возникло во Франции в 30-е г. Основоположник О. Конт. История позитивизма насчитывает 4 "волны". "Первый" позитивизм начал оформляться в 30-х гг. XIX в. Он основана на работах О. Конта, его последователями были Д.С. Милль и Г. Спенсер. "Второй" позитивизм (эмпириокритицизм) возникает в 70-90-е гг. XIX в. в Австрии и Швейцарии (Р. Авенариус, Э. Мах, И. Петцольд, Ф. Карстаньен и др.). "Третий" позитивизм (неопозитивизм) возникает в 20-е г. XX в. (Б. Рассел, Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Г. Рейхенбах и др.). К 40-м гг. XX в. позитивистская программа исчерпала себя, на смену ей пришел постпозитивизм. В России позитивистом был А. Богданов, основное его произведение "Тектология" , т.е. наука о всеобщей организации. Основным предметом исследования является научное познании, его логика и методология.


© 2009-2020  lib.ltd.ua