Веб-бібліотека

Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство:

Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...

Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. 2: На руїнах українського національного життя. На чужу службу. Занапащення українського православ'я. Від одної богослужебної до одної літературної мови. Шкільна справа. Мандрівні дяки. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші. Чверть століття у мандрівках. Перемога релігійної унії в Західній Україні. Йосип Шумлянський. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст. Українські елементи у польському письменстві. Українська світська пісня в польських виданнях. Українська пісня в московських виданнях. Той, що його світ ловив, та не спіймав. Твори Грицька Сковороди. Філософія Сковороди. Іскри вогню в попелищі Східної України. Унія як національний чинник у Західній Україні. На узбіччі. В обороні красної літератури...

ПОТРЕБНОСТЬ

- состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устранение этой неудовлетворенности. П. предполагает нужду в предмете потребности. П. реализуется в процессе ее удовлетворения, активного освоения предмета П., в процессе потребления. Неудовлетворение П. может вести либо к изменению нормальной жизнедеятельности организма, либо к его гибели. До реализации П. она существует как появляющееся и усиливающееся ощущение недостатка в ч.-л., по мере реализации П. возникшее напряжение ослабляется и угасает. П. рождаются с появлением новых предметов, изменяются с изменением предметов П. и в процессе их потребления. Для животных характерно использование данных природой в готовом виде предметов П., для человека - производство предметов П. Развитие П. человека совершается в процессе и на основе развития способа производства. Специфическими для человека являются П. социальные, порожденные развитием об-ва, - П. в труде, общении с др. людьми и т. п. Биологические П. сохраняются у человека в снятом, преобразованном виде, не существуют совершенно изолированно от социальных П., в конечном счете опосредствуются социальным развитием. Чем более богата, разнообразна, развита жизнь об-ва, тем богаче, разнообразнее, более развиты П. людей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua