Веб-бібліотека

Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці:

Правові та організаційні основи охорони праці. Зміст поняття «охорона праці». Соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці». Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці. Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту...

Потенциальная яма

(см. потенциал) - понятие, моделирующее связанное состояние объекта, когда в ограниченной части пространственной области потенциальная энергия, т. е. энергия зависящая от взаимного расположения объектов, оказывается меньше, чем в области вне ее; особенно широко используются разнообразные потенциальные ямы для моделирования атомов, молекул, ядер и т. д. в квантовой физике.


© 2009-2020  lib.ltd.ua