Веб-бібліотека

Сморжанюк Т.П., та ін. Документарне забезпечення управління:

Діловодство як галузь ведення документів. З історії документації управлінської діяльності в Україні. Особливості організації сучасного діловодства. Стилістика і службові документи. Класифікація документів. Організація документообігу на підприємстві. Нормативна база організації документування. Оформлення документів і їх реквізити. Організація документообігу на підприємстві та порядок зберігання документів. Службові документи виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Документування в управлінській діяльності. Документи з питань постачання і збуту. Розпорядчі, розрахунково-фінансові документи. Особливості номенклатури справ і порядок зберігання документів...

Потенциал биотический

(см. потенциал) - 1) наследственно обусловленная степень сопротивляемости вида неблагоприятным факторам среды; 2) потенциальная способность организмов увеличивать свою численность в геометрической прогрессии; 3) степень способности живого покрова трансформировать солнечную энергию в ходе биологического (биотического) круговорота веществ. Различают также потенциал выживания (выживаемости) - степень сопротивляемости вида неблагоприятным факторам среды, обусловленная его экологической валентностью, т. е. меняющейся в широких пределах способностью к выживанию.


© 2009-2020  lib.ltd.ua