Веб-бібліотека

Русинка І.І. Психологія:

Психологія як наука. Еволюція наукових поглядів на природу психічного. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про душу. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про свідомість. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології. Становлення психології як самостійної науки. Мозок і психіка. Будова мозку. Принципи роботи мозку. Принцип динамічного стереотипу. Принцип домінанти. Свідомість і підсвідоме: взаємодія та взаємозалежність. Основні теорії особистості. Основні теорії особистості. Теорія З. Фрейда. Теорія А. Адлера. Теорія В. Франкла. Теорія Г.Олпорта. Теорія Д. Келлі. Теорія А. Маслоу. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки. Свідомість...

ПОСТУЛАТ

математический термин, означающий исходное положение, с которым нужно согласиться, которое не будет ни доказуемым, ни самоочевидным (это случай аксиомы), но которое необходимо для построения дедуктивной системы. У Канта постулаты практического разума (свобода, бессмертие души, существование Бога) не являются доказуемой реальностью, но реальностью, без которой моральная жизнь была бы невозможна и бессмысленна.


© 2009-2020  lib.ltd.ua