Веб-бібліотека

Аболіна Т. Г. Етика:

Предмет і завдання етики. Етика як філософська теорія моральності. Предмет етики й особливості етичних знань. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем. Основні етапи й напрями розвитку етики. Періодизація історії етики. Етична проблематика марксистської філософії. Основні лінії розвитку вітчизняної етичної думки. Типологізація етичної думки. Походження та історичний розвиток моралі. Значення філософсько-етичного дослідження процесу походження та розвитку моралі для духовно-морального самовизначення людини. Особливості морального життя в умовах первісно-родової общини. Історичне виділення моралі у сферу вільного вибору особистості між добром і злом...

ПОРТ-РОЯЛЬ

женское аббатство, основанное в 1204 г. в долине Шеврез и ставшее знаменитым после того как, сначала властью архиепископа Парижа (1627), затем под руководством Сен-Сирана (1635), оно стало центром янсенизма. Среди "порт-роялистов" числятся также знаменитый теолог Арно и Паскаль.


© 2009-2020  lib.ltd.ua