Веб-бібліотека

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства:

Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...

ПОПОЛЬ-ВУХ

- так называемая "Библия Центральной Америки , созданная до испанских завоеваний Америки. В 1861 г. ее рукопись на языке кичи была найдена в Гватемале, переведена на французский язык и впервые опубликована в Европе Ш.Э. Брассером де Бурбоном. На русском языке издана в 1959 г.; в 1993 г. осуществлено репринтное воспроизведение текста 1959 г. в серии "Литературные памятники .


© 2009-2020  lib.ltd.ua