Веб-бібліотека

Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія:

Стародавня доба. Кам'яний вік. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо-сарматський світ. Античні міста Північного Причорномор'я. Населення України в 1 тис. н.е. Слов'яни. Київська Русь. Вихід на історичну сцену. Передумови для утворення східнослов'янської держави. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст. Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор. Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга. Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст. Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославича...

Полицентризм

гипотеза происхождения современного человека и его рас в нескольких независимых географических центрах. Следует различать строгий полицентризм или полигению, согласно которой разные расы произошли от разных видов ископаемых гоминид, и своременный вариант полицентризма - мультирегиональную гипотезу, согласно которой единство вида поддерживалось генетическими потоками между популяциями. В настоящее время полигения практически не имеет сторонников, тогда как мультирегиональная концепция достаточно популярна.


© 2009-2020  lib.ltd.ua