Веб-бібліотека

Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство:

Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...

Історія української літератури. XX століття / За ред. В. Г. Дончика: Літературно-мистецьке життя. Художній процес. 60-ті - 90-ті роки. Поезія. Василь Мисик. Леонід Первомайський. Андрій Малишко. Дмитро Павличко. Ліна Костенко. Василь Симоненко. Микола Вінграновський. Іван Драч. Борис Олійник. Павло Мовчан. Борис Нечерда. Ірина Жиленко. Леонід Талалай. Володимир Забаштанський. Володимир Базилевський. Василь Голобородько. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Василь Барка. Поезія діаспори ("нью-йоркська група" та інші). Емма Андієвська. Олег Зуєвський. Остап Тарнавський. ПРОЗА. Публіцистика. Олесь Гончар. Михайло Стельмах. Ірина Вільде. Григорій Тютюнник. Анатолій Дімаров. Павло Загребельний. Юрій Мушкетик. Іван Чендей. Василь Земляк...

ПЛЮРАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ

(лат. pluralis - множественный) -поликонфсс. характер религиозности соц. групп, подданных одного гос-ва. В условиях феодализма существовала относит, однородность религиозности данной соц. или этнич. группы. Складывались системы рслиг. гос-в с соответствующей гос. религией, в к-рых идентифицируется подданство гос-ву с соответствующей рслиг. принадлежностью. Протест народных масс, сословных и этнич. групп против соц. гнета направлялся и против гос. религии, охранявшей устои существующ. строя. Возникали ереси, секты, новые репиг. течения. Особенно сильный толчок этому процессу дало развитие капиталистич. отношений. При наличии гос. религии, религии большинства, преимущества одного культа перед другими появляются "религиозные путы" для части подданных гос-ва, дискриминация по релит, признаку. Определенное вероисповедание становится условием политич. привилегий. После бурж. революций в нек-рых странах церковь была отделена от гос-ва. В США в силу специфики историч. развития вообще не сложилась система общегос. религии. При капитализме реализуется бурж. свобода совести, представляющая собой терпимость ко всевозможным видам религиозности. В этом случае граждане гос-ва уже не идентифицируются с определенной религ. принадлежностью, складывается ситуация "религиозного многообразия" (К. Маркс), П. р. В социалистич. об-ве каждому гражданину гарантировано право исповедовать любую религию или быть атеистом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua