Веб-бібліотека

Дубравська Д.М. Основи психології:

Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

Пищевые цепи

- в экосистемах группы видов связаны между собой как хищник и жертва. В любой из экосистем есть первичные продуценты (производители) органического вещества - организмы-автотрофы (в основном это зеленые растения), которые служат пищей для разнообразных организмов - гетеротрофов - всех животных, грибов и некоторых микроорганизмов. Среди последних есть первичные потребители (консументы) и вторичные, или собственно хищники, разных рангов, разного порядка, поедающие других животных и хищников, в том числе. Взятые все вместе живые организмы и образуют с точки зрения питания то, что принято называть пищевой цепью экосистемы, или, точнее, пищевой сетью.


© 2009-2020  lib.ltd.ua