Веб-бібліотека

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології:

Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...

ПЕТЕРСОН Николай Павлович

(1844-1919) - биограф Федорова, один из редакторов-издателей его "Философии общего дела". Окончил Пензенскую гимназию и дворянский институт. Учился на математическом ф-те Московского ун-та, откуда был изгнан за участие в студенческих волнениях. Работал учителем в народных школах Толстого. В 1864 г. П. знакомится в Богородске с Федоровым. С 1867 г. - помощник библиотекаря в Чертковской библиотеке. С 1869 г. - секретарь съезда мировых судей в Спасске Тамбовской губ., затем в Керенске. С 1899 г. жил в Асхабаде, где нек-рое время находился и Федоров, помогал ему пропагандировать его идеи.


© 2009-2020  lib.ltd.ua